Nieuws

Woensdag 20 maart 2024

Werkzaamheden en verkooplanning

Als voorbereiding op de realisatie vinden er diverse werkzaamheden in het plangebied plaats. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden voor fase 1 afgerond. De riolering, water- en elektravoorziening is aangelegd en de laatste hand wordt gelegd aan de telecomvoorziening. Alle voorzieningen zijn dan getroffen om straks te kunnen starten met de bouw.

Op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure nog. Het bestemmingsplan is eind 2022 vastgesteld, alleen door het ingediende bezwaar is het thans nog steeds lastig een concrete tijdsplanning af te geven. Het nieuwbouwplan wordt straks in twee fases opgedeeld. In de eerste fase, gelegen op het vroegere Van Lier en Van Eschterrein, komen circa 24 woningen en circa 40 appartementen. De woningen en appartementen zijn gesitueerd aan de Kodanstraat, Van Eschstraat, Van Lierstraat en Bergstraat.
Achter de schermen werken wij verder aan de voorbereidingen voor de start verkoop. De prognose voor start verkoop is vooralsnog (afhankelijk van bezwaar) in het tweede kwartaal van 2024. De bij de verkoop betrokken makelaar is Van de Water Makelaars, vestiging Tilburg.

Bekijk hier alvast de situatiekaart

Maandag 26 juni 2023

Nieuws van juni 2023

Update bestemmingsplanprocedure: Medio december 2022 heeft de gemeente Loon op Zand het bestemmingsplan van Van Lier Park vastgesteld, maar er is een beroep aangetekend. Over het verloop van het beroep is nog niets bekend. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.
Straatnamen bekend: Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders de straatnamen vastgesteld. Met hulp van twee omwonenden/betrokkenen in de commissie straatnaamgeving zijn de volgende straatnamen bepaald: Van Lierstraat, Havrostraat, Kodanstraat en Van Eschstraat. Bekijk de straten op de afbeelding van het stedenbouwkundig plan.

Donderdag 10 november 2022

Eerste schetsbeelden gepubliceerd

Van Lier Park voorziet in 94 woningen en appartementen. De architectenbureaus Quadrant Architecten BNA uit Zevenbergen en Buro de ville (voorheen Bureau Broeders Ontwerp en Bouwkunde BV) uit Loon op Zand hebben aan de hand van het beeldkwaliteitsplan, en in nauwe samenwerking met elkaar, de vertaalslag naar de nieuwe woningen en appartementen gemaakt.
In Van Lier Park komen huur- en/of koopappartementen en koopwoningen in verschillende typen waaronder hoek- en tussenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, levensloopbestendige woningen en vrijstaande woningen. Het doel is een plezierige woonbuurt creëren die op een vanzelfsprekende manier bij het centrum, de landelijke omgeving en de bestaande bebouwing past, zodat er een fraaie dorpsrand ontstaat. De eerste schetsbeelden zijn nu op de projectwebsite te zien.
Op donderdag 15 december neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Als het vervolgproces voorspoedig verloopt, zal de verkoop van de woningen het tweede kwartaal van 2023 starten.

Bekijk de eerste schetsbeelden

Donderdag 10 november 2022

Denk mee over de straatnamen!

Het is het beleid van de gemeente Loon op Zand dat bij het bepalen van de straatnamen van een nieuwe buurt de projectontwikkelaar, omwonenden en geïnteresseerden suggesties aandragen. Daarom vragen wij je hierbij om ons suggesties voor de straatnamen voor Van Lier Park in te sturen. Ook kunnen maximaal twee omwonenden of geïnteresseerden aan bijeenkomsten van de straatnamencommissie deelnemen, om zo bij te de dragen aan het uiteindelijk bepalen van de straatnamen. Naar verwachting zal de commissie met gastleden in het eerste kwartaal van 2023 bij elkaar komen.

Heb je suggesties? Houd dan rekening met het volgende:
• Levende personen worden niet vernoemd, tenzij zij in de eerste lijn lid zijn van het Koninklijk Huis.
• Bij voorkeur korte naamgeving.
• Namen die verwarring kunnen geven met reeds in de gemeente bestaande namen worden vermeden.
• Namen die spellingsproblemen kunnen geven, worden zoveel mogelijk vermeden.
• Namen voor fietspaden eindigen in ieder geval op pad.
• De woorden 'de' en 'het' worden zoveel mogelijk vermeden.

Je kunt je suggesties voor de straatnamen of je interesse om deel uit te maken van de straatnamencommissie tot en met woensdag 30 november 2022 mailen naar interesse@jansenbouwontwikkeling.nl .

Mail ons je suggesties voor de straatnamen

Donderdag 30 juni 2022

Ontwerpbestemmingsplan in procedure gegaan

Eind juni is het ontwerpbestemmingsplan van Van Lier Park in procedure gegaan. Inmiddels ligt er ook een beeldkwaliteitsplan dat de uitgangspunten voor de te realiseren bebouwing van Van Lier Park in woord en beeld weergeeft. Kenmerkend voor Van Lier Park is het uitgangspunt 'Eén woongebied, vier sferen'. Het nieuwe woongebied krijgt een herkenbare, eigen identiteit. Enerzijds als een samenhangende, ruimtelijke eenheid op basis van de voormalige identiteit van de schoenfabriek. Anderzijds komt dit voort uit de gekozen stedenbouwkundige opzet met woningen rond een centrale ruimte en directe verbindingen met de omliggende linten. De vier deelgebieden zijn:
1. Stoer - dorps
2. Vitaal - landelijk
3. Lint Bergstraat - Kerkstraat
4. Lint Klokkenlaan

Nu het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd is, zijn wij gestart met het ontwerpen van de grondgebonden woningen en de appartementengebouwen. Hiervoor zijn twee architectenbureaus geselecteerd: Quadrant Architecten BNA uit Zevenbergen en Bureau Broeders Ontwerp en Bouwkunde BV uit Loon op Zand. Aan de hand van het beeldkwaliteitsplan en in nauwe samenwerking met elkaar, wordt de vertaalslag naar de nieuwe woningen gemaakt. Als de eerste beelden medio september kunnen worden vrijgegeven, zullen wij in de volgende nieuwsbrief de eerste beelden laten zien. Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Aanmelden nieuwsbrief

ONTWIKKELAAR
Van Lier Park is een ontwikkeling van
www.jansenbouwontwikkeling.nl

MAKELAAR
Van de Water Makelaars
www.vandewatergroep.nl