Donderdag 30 juni 2022

Ontwerpbestemmingsplan in procedure gegaan

Het ontwerpbestemmingsplan is eind juni 2022 in procedure gegaan. Als het vervolgproces voorspoedig verloopt, zal de verkoop van de woningen eind 2022/ begin 2023 starten!

Inmiddels ligt er ook een beeldkwaliteitsplan dat in woord en beeld de uitgangspunten voor de te realiseren bebouwing van Van Lier Park weergeeft. Kenmerkend voor Van Lier Park is het uitgangspunt 'Eén woongebied, vier sferen'. Het nieuwe woongebied krijgt een herkenbare, eigen identiteit. Enerzijds als een samenhangende, ruimtelijke eenheid op basis van de voormalige identiteit van de schoenfabriek. Anderzijds komt dit voort uit de gekozen stedenbouwkundige opzet met woningen rond een centrale ruimte en directe verbindingen met de omliggende linten. De vier deelgebieden zijn:
1. Stoer - dorps
2. Vitaal - landelijk
3. Lint Bergstraat - Kerkstraat
4. Lint Klokkenlaan

Nu het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd is, zijn wij gestart met het ontwerpen van de grondgebonden woningen en de appartementengebouwen. Hiervoor zijn twee architectenbureaus geselecteerd: Quadrant Architecten BNA uit Zevenbergen en Bureau Broeders Ontwerp en Bouwkunde BV uit Loon op Zand. Aan de hand van het beeldkwaliteitsplan en in nauwe samenwerking met elkaar, wordt de vertaalslag naar de nieuwe woningen gemaakt. Als de eerste beelden medio september kunnen worden vrijgegeven, zullen wij u in de volgende nieuwsbrief de eerste beelden laten zien. Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Aanmelden nieuwsbrief

Van Lier Park is een samenwerking tussen Jansen Bouwontwikkeling B.V. en gemeente Loon op Zand

www.jansenbouwontwikkeling.nl
interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Contact