Bestemmingsplan

Afgelopen periode is er gewerkt aan een stedenbouwkundigplan op basis van het programma van eisen van de gemeente. Voor de locatie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college van de gemeente heeft zich positief uitgesproken om het plan in procedure te brengen.
Download de impressie van het stedenbouwkundigplan via de onderstaande button.

Impressie stedenbouwkundigplan

Inspraak

De gemeente Loon op Zand heeft op 9 december jl. het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Op dit voorontwerp kunt u tot en met woensdag 19 januari 2022 reageren door middel van een inspraakreactie. De reacties, die u richt aan de gemeente, worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer 8 tot 9 maanden in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. Berichtgeving over de publicatie van het voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan wordt gedaan via de website www.loonopzand.nl en via www.officielebekendmakingen.nl.

Lees meer over het voorontwerpbestemmingsplan

Digitale informatiebijeenkomst 13 januari 2022

Om u tijdens de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan over de plannen te informeren hebben wij op donderdagavond 13 januari 2022 een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: locatie en achtergrond, ruimtelijk concept, stedenbouwkundig plan, woningtypen, architectuur, openbare ruimte, bestemmingsplan en planning, vragen, idee├źn en aandachtspunten. U kunt de presentatie via de onderstaande button bekijken.

Download de presentatie

Van Lier Park is een samenwerking tussen Jansen Bouwontwikkeling B.V. en gemeente Loon op Zand

www.jansenbouwontwikkeling.nl
interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Contact