Bestemmingsplan

Op basis van het programma van eisen van de gemeente is er gewerkt aan een stedenbouwkundigplan. Voor de locatie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college van de gemeente heeft zich positief uitgesproken om het plan in procedure te brengen. Download de impressie van het stedenbouwkundigplan via de onderstaande button.

Impressie stedenbouwkundigplan

Inspraak

De gemeente Loon op Zand heeft op 9 december 2021 het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Op dit voorontwerp heeft u tot en met woensdag 19 januari 2022 kunnen reageren door middel van een inspraakreactie. De reacties, gericht aan de gemeente, worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer 8 tot 9 maanden in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. Berichtgeving over de publicatie van het voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan wordt gedaan via de website www.loonopzand.nl en via www.officielebekendmakingen.nl.

Lees meer over het voorontwerpbestemmingsplan

Digitale informatiebijeenkomst

Om u tijdens de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan over de plannen te informeren hebben wij op donderdagavond 13 januari 2022 een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: locatie en achtergrond, ruimtelijk concept, stedenbouwkundig plan, woningtypen, architectuur, openbare ruimte, bestemmingsplan en planning, vragen, ideeën en aandachtspunten. U kunt de presentatie via de onderstaande button bekijken.

Download de presentatie

Ontwerpbestemmingsplan in procedure gegaan

Op 29 juni 2022 is het ontwerpbestemmingsplan via www.officielebekendmakingen.nl in procedure gegaan. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Lier Park’ te Loon op Zand heeft tot woensdag 10 augustus ter inzage gelegen. Tot die tijd was het mogelijk om op het plan te reageren door een zienswijze in te dienen. Op donderdag 15 december neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Als het vervolgproces voorspoedig verloopt, zal de verkoop van de woningen het tweede kwartaal van 2023 starten! Lees meer over Van Lier Park in Loon op Zand op de Nieuws pagina.

Lees hier het laatste nieuws

Van Lier Park is een samenwerking tussen Jansen Bouwontwikkeling B.V. en gemeente Loon op Zand

www.jansenbouwontwikkeling.nl
interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Contact