Bestemmingsplan

Afgelopen periode is er gewerkt aan een stedenbouwkundigplan op basis van het programma van eisen van de gemeente. Voor de locatie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college van de gemeente heeft zich positief uitgesproken om het plan in procedure te brengen.
Download de impressie van het stedenbouwkundigplan via de onderstaande button.

Impressie stedenbouwkundigplan

Inspraak

De gemeente Loon op Zand heeft op 9 december jl. het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Op dit voorontwerp kunt u tot en met woensdag 19 januari 2022 reageren door middel van een inspraakreactie. De reacties, die u richt aan de gemeente, worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer 8 tot 9 maanden in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. Berichtgeving over de publicatie van het voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan wordt gedaan via de website www.loonopzand.nl en via www.officielebekendmakingen.nl.

Lees meer over het voorontwerpbestemmingsplan

Digitale informatiebijeenkomst 13 januari 2022

Om u tijdens de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan over de plannen te informeren hebben wij op donderdagavond 13 januari 2022 een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: locatie en achtergrond, ruimtelijk concept, stedenbouwkundig plan, woningtypen, architectuur, openbare ruimte, bestemmingsplan en planning, vragen, ideeën en aandachtspunten. U kunt de presentatie via de onderstaande button bekijken.

Download de presentatie

Donderdag 30 juni 2022

Ontwerpbestemmingsplan in procedure gegaan

De afgelopen maanden is er gewerkt aan het bestemmingsplan. Het resultaat daarvan is dat het ontwerpbestemmingsplan deze week in procedure is gegaan. Als het vervolgproces voorspoedig verloopt, zal de verkoop van de woningen eind 2022/ begin 2023 starten!

Inmiddels ligt er ook een beeldkwaliteitsplan dat in woord en beeld de uitgangspunten voor de te realiseren bebouwing van Van Lier Park weergeeft. Kenmerkend voor Van Lier Park is het uitgangspunt 'Eén woongebied, vier sferen'. Het nieuwe woongebied krijgt een herkenbare, eigen identiteit. Enerzijds als een samenhangende, ruimtelijke eenheid op basis van de voormalige identiteit van de schoenfabriek. Anderzijds komt dit voort uit de gekozen stedenbouwkundige opzet met woningen rond een centrale ruimte en directe verbindingen met de omliggende linten. De vier deelgebieden zijn:
1. Stoer - dorps
2. Vitaal - landelijk
3. Lint Bergstraat - Kerkstraat
4. Lint Klokkenlaan

Nu het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd is, zijn wij gestart met het ontwerpen van de grondgebonden woningen en de appartementengebouwen. Hiervoor zijn twee architectenbureaus geselecteerd: Quadrant Architecten BNA uit Zevenbergen en Bureau Broeders Ontwerp en Bouwkunde BV uit Loon op Zand. Aan de hand van het beeldkwaliteitsplan en in nauwe samenwerking met elkaar, wordt de vertaalslag naar de nieuwe woningen gemaakt. Als de eerste beelden medio september kunnen worden vrijgegeven, zullen wij u in de volgende nieuwsbrief de eerste beelden laten zien. Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Aanmelden nieuwsbrief

Van Lier Park is een samenwerking tussen Jansen Bouwontwikkeling B.V. en gemeente Loon op Zand

www.jansenbouwontwikkeling.nl
interesse@jansenbouwontwikkeling.nl

Contact